روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردچگونگی دریافت یارانه در فوت سرپرست خانوار

مهمترین سوالات در مورد یارانه
.
.

http://www.econews.ir/fa/Files/NewsImages/2009/86_45_Fixd.jpg

مهمترین سوالات در مورد یارانه

در صورت فوت سرپرست خانوار و یا تشکیل خانوار جدید چگونه می توان شماره حساب را در سیستم ثبت کرد ؟
پس از اصلاح خودکار اطلاعات اقتصادی خانوار توسط مرکز آمار ایران، این دسته افراد می‌توانند در مهلت‌هایی که اعلام عمومی می‌گردد به سامانه مراجعه و شماره حساب خود را ثبت نمایند.


در صورت تغییرات در اطلاعات خانوار اعم از فوت یکی از افراد خانواده ، تولد فرزند . یا ازدواج برای اعلام تغییرات در اطلاعات اقتصادی خانوار چه باید کرد؟
تغییرات شناسنامه ای ایجاد شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار بصورت خودکار با استعلام از سازمان ثبت احوال توسط مرکز آمار ایران اعمال می گردد.


سرپرست خانوار به سامانه برای ثبت شماره حساب مراجعه می کند ، سامانه برای وی شماره حساب ثبت و تائید شده ای را با اعلام ۴ رقم آخر شماره حساب (کارت) نمایش می‌دهد در صورتی که وی چنین حسابی با این شماره و یا در این بانک ندارد، در اینصورت چه باید کرد؟
در صورت مواجه به این موارد ،‌به نزدیکترین شعبه بانک اعلام شده مراجعه و موارد را از آنها پیگیری نمایند .

*****

سوالات بیشتر در مورد یارانه ها

آدرس سایت رفاهی

http://refahi.ir/

منبع: تازه های روز


برچسب :

پاسخ