روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردبخشودگی جریمه دیرکرد رانندگی در نیمه اول ۹۰

جریمه دیرکرد جرایم رانندگی فقط در نیمه اول ۹۰ بخشوده می‌شود

همچنین مصوب شد که شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث، ۱۰ درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیفی در بودجه سنواتی واریز کنند.

در شش ماه اول سال ۹۰، بخشودگی‌ای برای عدم پرداخت جرایم رانندگی لحاظ می‌شود. البته منوط به خوش حسابی.

به گزارش خبرآنلاین، در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۰، نمایندگان یک بند الحاقی را به متن این لایحه افزودند که شامل بخشودگی جرایم بود.

در این بند آمده است: « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال ۹۰، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۸۹ بخشیده می‌شود.»

در بند دیگری از لایحه بودجه ۹۰، همچنین مصوب شد که شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث، ۱۰ درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیفی در بودجه سنواتی واریز کنند.

پیش از این فرمانده نیروی انتظامی این خبر را اعلام کرده بود. اما او درباره زمان اجرای آن چیزی نگفت. به گفته سردار احمدی مقدم، بخشودگی جرایم رانندگی در قانون جدید راهنمایی و رانندگی دیده نشده است.


همچنین مصوب شد که شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث، ۱۰ درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیفی در بودجه سنواتی واریز کنند.

در شش ماه اول سال ۹۰، بخشودگی‌ای برای عدم پرداخت جرایم رانندگی لحاظ می‌شود. البته منوط به خوش حسابی.

به گزارش خبرآنلاین، در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۰، نمایندگان یک بند الحاقی را به متن این لایحه افزودند که شامل بخشودگی جرایم بود.

در این بند آمده است: « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال ۹۰، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۸۹ بخشیده می‌شود.»

در بند دیگری از لایحه بودجه ۹۰، همچنین مصوب شد که شرکت‌های بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث، ۱۰ درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیفی در بودجه سنواتی واریز کنند.

پیش از این فرمانده نیروی انتظامی این خبر را اعلام کرده بود. اما او درباره زمان اجرای آن چیزی نگفت. به گفته سردار احمدی مقدم، بخشودگی جرایم رانندگی در قانون جدید راهنمایی و رانندگی دیده نشده است.

منبع: عصر ایران


برچسب :

پاسخ