روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردشعرهای کودکانه جدید ۹۰

تـــــوی دهـــــی اون دور  دورا

یه جـــــــای خـــــوب و با صفا

.

.

————————————–

یه پسری بود اسمش حسن

بازی می کرد تو دشت و دمن

————————————–

همه اش ولو تو کــــــــوچه ها

بازی  می کـــرد با بچــــــه ها

————————————–

صبح می خوابید تا ســـاعت ده

چه بچــــــــه ای آه و آه و آه

————————————–

تنبلی می کرد نمی رفت حموم

همه کارش بد و ناتـــــــــموم

————————————–

تــوی خونـــــــــه یا کـــــــنار آب

از صبح تا شب بخور  و بخواب

————————————–

با بچــــه ها دعوا می کــــــــرد

سرو صدا به پا می کــــــرد

————————————–

ننه اش می گفــت : حسنی بیا

کنار ننه ، بنشین همین جا

————————————–

مشقهامو بنویس ، درساتو بخون

این  قدر ، تو کوچه ها نمون

میتوانید داستان های زیبای کودکانه را در لینک زیر از فروشگاه مجموعه خریداری کنید.

فقط و فقط ۳۸۰۰ تومان


برچسب :

پاسخ