آگهي استخدام بانک حکمت ایرانیان

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردلیست بانک های جدید در سال ۹۰

مجوز فعالیت ۸ بانک قطعی شد

ادامه نوشته لیست بانک های جدید در سال ۹۰ .

برچسب :