استخدام بانک ایران زمین

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردآگهی استخدام بانک ایران زمین اردیبهشت ۹۰

آگهی استخدام بانک ایران زمین اردیبهشت ۹۰ این بانک به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز ستاد مرکزی و شعب خود در تهران و مراکز کلیه ی استان ها و شهرهای بزرگ در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی،مصاحبه و آزمون و سیر مراحل مربوط برای استفاده از واجدین شرایط اقدام فرماید.

ادامه نوشته آگهی استخدام بانک ایران زمین اردیبهشت ۹۰ .

برچسب :

لیست بانک های جدید در سال ۹۰

مجوز فعالیت ۸ بانک قطعی شد

ادامه نوشته لیست بانک های جدید در سال ۹۰ .

برچسب :