اس ام اس آرامش دهنده

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی ندارداس ام اس فلسفی جدید بهمن

اس ام اس فلسفی جدید بهمن بدون تو تحمل بهشت ممکن نیست و با تو دوزخ دیگر مکانی جهنمی نیست ( جان اسپارو ، سنگ نوشته اش بر قبرهمسرش  )

ادامه نوشته اس ام اس فلسفی جدید بهمن .

برچسب :