تزيين حلیم

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردطرز تهیه حلیم مخصوص ماه رمضان

طرز تهیه حلیم مخصوص ماه رمضان .

ادامه نوشته طرز تهیه حلیم مخصوص ماه رمضان .

برچسب :