دانشگاه ربع رشیدی

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردکندوان اولین سکونتگاه انسان

تصاویر دیدنی از شهر زیبای تبریز . .

ادامه نوشته کندوان اولین سکونتگاه انسان .

برچسب :