سامانه جامع خدمات آموزشي اداره كل امور دانشجويان

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردسامانه جامع انتقال و مهمانی دانشجویان

سامانه جامع انتقال و مهمانی دانشجویان راه‌اندازی شد فارس: سامانه جامع خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، جهت انجام امور انتقال و مهمانی دانشجویان راه‌اندازی شد. سامانه جامع خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جهت انجام امور مربوط به میهمانی و انتقال دانشجویان از اول اردیبهشت […]

ادامه نوشته سامانه جامع انتقال و مهمانی دانشجویان .

برچسب :