شعردرباره تاسوعا عاشورا

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردشعر درباره محرم

این چشم‌ها برای که تبخیر می‌شود؟ این حلقه‌ها برای چه زنجیر می‌شود؟ پیراهن محرم من را بیاورید دارد زمان هیأت من دیر می‌شود

ادامه نوشته شعر درباره محرم .

برچسب :