میزان عيدی سال 91 كارمندان

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردعیدی کارمندان سال ۹۱

عیدی کارمندان دولت در بودجه سال آینده ۳۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا براساس آنچه در بخش‌نامه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آمده، مبلغ پاداش پایان سال یا عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت ۳۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

ادامه نوشته عیدی کارمندان سال ۹۱ .

برچسب :