پیشگویی نوستر آداموس درباره سال 2012

روغن شتر مرغ

روغن شتر مرغ Pro Life

تحت نظارت شرکت آلمانی Clivent -LAB

روغن شترمرغ قابل استفاده برای کلیه سنین بوده

و استفاده از آن محدودیت سنی نداردپیشگویی درباره زلزله ی ژاپن

در فرانسه بر اساس پیش گویی های نوستراداموس ” مستشار ملک شارل نهم ” آمده است که سیارات منظومه شمسی در پایان دو هزار سال دچار آشفتگی شده و پس از ۱۲ سال بعد از آن یعنی ۲۰۱۲ موجب ویرانی و نابودی حیات خواهند شد. این پیشگویی مجددا در سال ۱۹۸۰ در ژاپن هنگامی قوت […]

ادامه نوشته پیشگویی درباره زلزله ی ژاپن .

برچسب :